Bemer 

Bemer 

28 oktober, 2016 Av av teamskididrott@gmail.com

Teamet har inlett ett spännande samarbete med Bemer Group och kommer framöver att använda sig av fysikalisk vaskulär terapi. 

Den utrustning vi använder stimulerar, med hjälp av elektromagnetisk överförda signaler, pumprörelsen hos kroppens minsta blodkärl (mikrocirkulationen) på ett naturligt sätt. Den stödjer därmed en av de viktigaste regleringsmekanismerna i människokroppen för att främja läknings-, tillfrisknande- och regenereringsprocesser.

Några av de viktigaste fördelarna vi kan få av Bemer och som kommer till stor nytta i vår idrottssatsning :

  • Bättre försörjning av organ och vävnad
  • Stöd för läkning av sår och idrottsskador
  • Stöd för immunförsvaret
  • Ökad fysisk och mental prestationsförmåga
  • Förkortad återhämtningstid vid idrottsutövning